• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • inneklima
  klimat wewnętrzny

  Inneklimaet er det klimaet vi arbeider under inne på verkstedet eller på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven setter krav om at arbeidsplassen skal være utformet slik at de som jobber der, er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft som er fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger.

  Klimat wewnętrzny to klimat pomieszczeń, w których pracujemy, w klasie szkolnej czy w warsztacie. Arbiedsmiljøloven stawia wymagania, co do organizacji miejsca pracy tak, by pracownicy mieli zapewniony klimat węwnętrzny o zadawalającej jakości, i oddychali powierzem wolnym od szkodliwych, nieprzyjemnych lub obciążających zaniczeszczeń.