• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • inaktiv gass
  gaz obojętny

  En inaktiv gass er gass som ikke reagerer med andre stoffer. Vi bruker slik gass (en blanding av helium og argon) ved sveising av legerte metaller og aluminium. Slik sveising kalles MIG-sveising, der MIG står for Metal Inactive Gas. Ved MAG-sveising bruker vi en aktiv gass.

  Gaz obojętny, to gaz, który nie reaguje z innymi substancjami. Tego typu gazy (mieszanka helu z argonem) stosujemy do spawania stopów metali i aluminium. Ta metoda spawania to metoda MIG, MIG to skrót od Metal Inactive Gas. Metoda MAG to metoda spawania gazem aktywnym.