• Bokmål
  • Nynorsk
  • Polsk
  • Litauisk
  • Ingen
  • ikke-funksjonsmål
    wymiary niefunkcjonalne (NF)

    Ikke-funksjonsmål (NF) er et begrep innenfor målsetting av tekniske tegninger. Ikke-funksjonsmål er her mål som har mindre betydning for funksjonen til den målsatte delen, men som vi må ha for å lage den.

    Wymiary niefunkcjonalne (NF) to pojęcie z dziedziny wymiarowania rysunków technicznych. Wymiary niefunkcjonalne to wymiary, które nie mają aż tak dużego znaczenia dla właściwego funkcjonowania danej części, ale są niezbędne podczas produkcji.

    Funksjonsmål (F), ikke-funksjonsmål (NF) og hjelpemål (AUX)