• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • hovedriss
  rzut główny

  Hovedrisset er det risset som viser mest av detaljens form. Det gir mest informasjon om gjenstanden og bør derfor framstilles som sett forfra.

  Rzut główny to rzut, który oddaje najwięcej szczegółów danej figury. To właśnie ten rzut daje nam najwięcej informacji o narysowanym przedmiocie, więc przedstawiany jest jako rzut z przodu.

  Figuren er vist i tre riss. Her er det A som er hovedrisset