• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • homogen
  jednolitość

  Homogen er et uttrykk for at en masse har samme egenskap og sammensetning i hele mengden. Hvis vi blander betong og ikke blander den god nok, kan vi risikere at all sementen ligger i den ene delen av betongen og ingenting i andre steder. Da sier vi at massen ikke er homogen.

  Jednolitość to cecha masy, której właściwości są równomiernie rozporowadzone. Na przykład, jeśli niedokładnie wymiaszamy beton, to ryzykujemy, że większość cementu zgromadzi się w jakiejś części mieszanki, a w innej nie będzie go wcale. Wtedy będziemy mieć do czynienia z masą niejednolitą.