• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • adhesjon
  adhezja

  Adhesjon er en beskrivelse av hvordan visse stoffer hefter seg til hverandre. Det brukes for eksempel om hvor godt lim fester seg til delene som skal limes.

  Adhezja to łączenie się ze sobą niektórych substancji. Pojęcie adhezji stosujemy na przykład do opisu właściwości spajających kleju.

  Adhesjonskreftene og kohesjonskreftene i en limfuge