• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • arbeidsmiljøloven
  Arbeidsmiljøloven - norweski Kodeks pracy

  Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skader. Loven tar sikte på at det er bedriften eller skolen selv som skal løse sine arbeidsmiljøproblemer og utvikle et godt arbeidsmiljø. Loven pålegger både arbeidsgiver og arbeidstaker ansvar og plikter når det gjelder å skape et godt arbeidsmiljø.

  Celem arbeidsmiljøloven jest zapewnienie środowiska pracy, które zapewniałoby wszystkim pracownikom całkowite zabezpieczenie od urazów fizycznych i psychicznych. Założeniem arbeidsmiljøloven jest to, że każde przedsiębiorstwo samo ma rozwiązywać problemy zaistniałe we własnym miejscu pracy. Arbeidsmiljøloven przyznaje prawa i nakłada obowiązki zarówno na pracownika, jak i na pracodawcę.