• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • grunnstoff
  pierwiastek

  Grunnstoffer er naturlige stoffer som vi skiller etter antallet protoner de har i kjernen. Et grunnstoff kan ikke endres til å bli et annet grunnstoff gjennom kjemiske prosesser. Isotoper er varianter av samme grunnstoff, der antallet nøytroner i kjernen er forskjellig. Alle grunnstoffer har et atomnummer som er likt antallet protoner i kjernen. De har også et kjemisk symbol som består av en eller to bokstaver. Det kjemiske symbolet er felles på alle språk, i motsetning til navnet på grunnstoffet. Alle grunnstoffene er ordnet etter stigende atomnummer i periodesystemet.

  Pierwiastki to naturalne substancje, które rozróżniamy na podstawie ilości protonów w jądrze. Pierwiastków nie da się przeobrazić w inny pierwiastek drogą procesu chemicznego. Izotopy to warianty tego samego pierwiastka, ale o odmiennej liczbie neutronów w jądrze. Wszystkie pierwiastki mają własną liczbę atomową, która jest identyczna z liczbą protonów w jądrze. Mają także własny, jedno- lub dwuliterowy symbol chemiczny. W odróżnieniu od nazw pierwiastków, stosowane symbole są takie same we wszystkich językach. Pierwiastki uporządkowane są według rosnącej liczby atomowej w układzie okresowym pierwiastków.

  Et heliumatom har to protoner i kjernen
  Perioder og grupper i periodesystemet