• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • grovgjenge
  gwint gruby

  Grovgjenger er betegnelsen på trekantgjenger med stor stigning som brukes til å skru sammen maskinelementer. De mest vanlige grovgjengene er metriske gjenger (M) og unifiedgjenger (UNC). Det finnes andre gjengesystemer som har ganske store gjenger, for eksempel til bruk i oljeindustrien og jernbanen.

  Gwinty grube to określenie gwintów trójkątnych o dużym skoku, stosowanych do skręcania części maszynowych. Najczęściej spotykane gwinty grube to gwinty metryczne (M) i zunifikowane (UNC). Istnieją także inne systemy klasyfikacji gwintów, które również mają gwinty dużych rozmiarów, na przykład do użycia w przemyśle naftowym lub transporcie kolejowym.