• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • gropkorrosjon
  korozja wżerowa

  Gropkorrosjon er en lokal korrosjon ved at det oppstår dype groper på enkelte steder i overflaten i stedet for over hele overflaten. Slik korrosjon er vanlig på stål, men også på aluminium, spesielt i forbindelse med at sjøvann bryter ned oksidlaget.

  Korozja wżerowa to miejscowa korozja powstała wskutek tworzenia się wżerów w niektórych miejscach, a nie na całej powierzchni. Tego typu korozja pojawia się z reguły na stali, ale spotykana jest także na aluminium, szczególnie w przypadku, gdy woda morska przebiła się przez warstwę tlenku.