• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • geometrisk toleranse
  tolerancje geometryczne

  Geometrisk toleranse er et felles navn for de fire hovedgruppene av toleranser: form, retning, beliggenhet og kast. De sier noe om en maskindels form eller geometri. Selv om målene på maskindelen stemmer, er det ikke sikkert geometrien er helt korrekt. Det kan være feil som angår rundhet, parallellitet eller retthet. Geometriske toleranser brukes bare når det er nødvendig, det vil si når vanlige måltoleranser ikke er nok til å begrense for eksempel en formfeil.

  Tolerancje geometryczne to wspólne określenie czterech tolerancji głównych: kształtu, kierunku, położenia i bicia. Tolerancje geometryczne wyrażają kształt, czyli geometrię części maszynowych. Nawet jeśli wymiary danej części się zgadziają, to i tak mogło dojść do błędów geometrycznych. Być może doszło do błędów obłości, równoległości czy prostości. Tolerancje geometryczne podajemy tylko w przypadkach, kiedy jest to konieczne, to znaczy w sytuacjach, w kórych zwykłe tolerancje nie wystarczą, aby produkt był wolny od wad, na przykład wad kształtu.