• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • gass
  gaz

  En gass er et stoff som er i en tilstand der molekylene i stoffet kan bevege seg tilfeldig. Gasser har ikke noe bestemt volum, slik faste stoffer og væsker har. Det har heller ikke noen bestemt form. I motsetning til de fleste væsker og faste stoffer kan gasser komprimeres. Skal vi ta vare på gassen, må den samles opp på beholdere eller flasker. Vanndamp er «gass» fra vann. Når vannet koker ved 100 °C, stiger dampen opp i luften. Vi kan ta vare på den ved å lede den inn i en beholder eller dampkjele.

  Gaz to substancja, której cząsteczki poruszają się przypadkowo. W przeciwieństwie do ciał stałych i cieczy, gazy nie mają stałej objętości. Dlatego nie mają także określonego kształtu. W przeciwieństwie do większości cieczy i ciał stałych, gazy dają się sprężać. Składowany gaz trzeba przechowywać w pojemnikach lub butlach. Para wodna to „gaz” powstały z wody. W momencie wrzenia, w temperaturze 100℃, woda wyparowywuje do powietrza. Aby zmagazynować powstałą parę wodną musimy skierować ją do pojemnika lub garnka.

  Partiklene i en gass