• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • galvanisk korrosjon
  Korozja elektrochemiczna

  Galvanisk korrosjon er korrosjon der vi har en anode og katode og en væske. Den kan opptre på et begrenset område, og skadene kan bli fort store. Galvanisk korrosjon kan også oppstå mellom to ulike metaller med ulik edelhet. Det blir en kjemisk reaksjon der det metallet som er minst edelt, blir angrepet av korrosjon og slik «ofrer» seg for det mer edle metallet. Dette utnyttes på båter. En setter plater av sink (offeranoder) på båten. Sinken tæres da vekk, mens propellen og annet metall blir bevart.

  Korozja elektrochemiczna to korozja, w której uczestniczy anoda, katoda i ciecz. Pojawia się na ograniczonym obszarze, ale szybko może dojść do poważnych uszkodzeń. Do korozji elektrochemicznej dochodzi także między dwoma metalami o różnej szlachetności. Dochodzi wtedy do reakcji chemicznej, w której metal mniej szlachetny zostaje zaatakowany przez korozję, «chroniąc» w ten sposób metal o większej szlachetności. Zjawisko to wykorzystujemy w łodziach. Montujemy na łodzi płytę cynkową (anoda protektorowa). Cynk zostaje zżarty, a śruba napędowa i pozostałe części metalowe pozostają nietknięte.

  Eksempel på galvanisk korrosjon. Her er en jernplate satt sammen med en kobberplate. Jernplaten (anoden) blir angrepet av korrosjon (rust), mens kobberplaten (katoden) er like hel