• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • førstehjelp
  pierwsza pomoc

  Førstehjelp er den første behandlingen en gir ved ulykker i verkstedet. Skjer det ulykker, må den skadde føres til nærmeste førstehjelpsstasjon. Alle verksteder skal ha slike førstehjelpsstasjoner. Det er viktig å bringe den skadde til førstehjelpsstasjonen så fort som mulig.

  Pierwsza pomoc to pierwsze zabiegi udzielane w przypdku wypadków w warsztacie. W razie wypadku poszkodowanego należy przemieścić do najbliższego punktu pierwszej pomocy. Wszystkie warsztaty powinny mieć taki punkt. To bardzo ważne, aby poszkodowany jak najszybciej dotarł do punktu pierwszej pomocy.

  Førstehjelpsskap  © Cederroth
  Øyedusj  © Cederroth
  Bruk av øyedusj  © Cederroth