• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • funksjonsprøving
  próba eksploatacyjna

  Funksjonsprøving er å prøve ut om en maskin eller annet utstyr fungerer slik det skal. Selv om alle deler i en maskin er riktig produsert, er det ikke sikkert maskinen er slik planen var den skulle være. Det kan være feil ved monteringen eller andre ting som ikke fungerer. Vi har alle hørt om «mandagsbiler», biler som til stadighet ikke vil starte. Når det gjelder biler, er prøvekjøring en slik funksjonstest.

  Próba eksploatacyjna to sprawdzanie, czy dana maszyna lub sprzęt działają zgodnie z zamysłem. Mimo, iż części maszyny zostały wyprodukowane bezbłędnie, mogło dojść do błędów montażu, lub innego typu awarii. Wszyscy słyszeliśmy o „syndromie poniedziałkowym” samochodów, które nie chcą zapalić. W przypadku samochodu próbą eksploatacyjną będzie próbna jazda.