• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • frekvens
  częstotliwość

  Frekvens er et mål for antall ganger en hendelse gjentar seg i løpet av en tid. For å beregne en frekvens setter vi av en bestemt tid og teller hvor mange ganger hendelsen inntreffer, og deler på tidens lengde. SI-enheten for frekvens er «hertz» (Hz). 1 Hz betyr at hendelsen gjentar seg 1 gang per sekund. Frekvensen på vekselstrøm som skifter 50 ganger per sekund, er derfor 50 Hz.

  Częstotliwość to miara liczby zjawisk występujących w danym okresie czasu. Częstotliwość obliczamy licząc ilość wydarzeń występujących w danym okresie czasu, a potem dzieląc liczbę wydarzeń na czas. W układzie SI, jednostką częstotliwości jest „hertz” (Hz). Częstotliwość 1 Hz oznacza, że dane wydarzenie powtarza się co sekundę. Częstotliwość prądu przemiennego zmieniającego się 50 razy na sekundę, wynosi 50 Hz.