• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • fortjeneste
  zysk

  Fortjeneste er det en bedrift sitter igjen med når alle utgiftene for å produsere et produkt er betalt. Fortjenesten skal brukes til utbytte til eierne og investering i nye maskiner og kanskje nye lokaler. Fortjenesten kan også kalles overskudd. Hvis en bedrift bare har underskudd, vil den fort gå konkurs.

  Zysk to suma, która pozostaje po opłacie wszystkich wydatków związanych z wyprodukowaniem danego produktu. Zysk jest częściowo wypłacany właścicielom, a częściowo idzie na inwestycje w nowe maszyny i lokale. Zysk nazywamy czasem zarobkiem. Przedsiębiorstwo, które ma same straty, bankrutuje.