• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • formtoleranse
  tolerancje kształtu

  Formtoleranse er en geometrisk toleranse som brukes for å se om en ferdig bearbeidet del har riktig form. En del kan ha rett mål, men formen kan være feil. Det kan ha vært kast i maskinen eller vinkler kan være feile.

  Tolerancje kształtu to tolerancje geometryczne stosowane w celu zapewnienia pożądanego kształtu obrabianej części. Zdarza się, że wymiary danej części są poprawne, ale nie kształt. W takim przypadku mogło dojść do maszynowych błędów odlewu, lub błędnego wymiarowania kątów.