• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • forebyggende vedlikehold
  konserwacja profilaktyczna

  Forebyggende vedlikehold er et enkelt vedlikehold som en operatør kan utføre mens maskinen han betjener, er i drift. Slikt forbyggende vedlikehold kan gjøre at en oppdager feil og mangler på et tidlig stadium og før de blir så alvorlige at produksjonen stanser.

  Konserwacja profilaktyczna to proste prace konserwacyjne wykonywane przez operatora maszyny, w trakcie jej eksploatacji. Konserwacja profilaktyczna umożliwia szybkie wykrycie błędów i niedokładności, zanim sytuacja stanie się tak poważna, że konieczne będzie wstrzymanie produkcji.