VIKTIG! TIP-ordboka er under avvikling og vil ikke være tilgjengelig etter 30.04.2021.

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • forebyggende tiltak
  działania zapobiegawcze

  Forebyggende tiltak er kvalitetsforbedrende tiltak som retter seg mot prosesser som er planlagt. Jo bedre planleggingen er på forhånd, desto sikrere er vi på at prosessen blir vellykket. Korrigerende tiltak er tiltak som retter seg mot produkter som er i produksjonen.

  Działania zapobiegawcze to działania skierowane na produkty i procesy w fazie planowania, w celu poprawy jakości. Im lepsze planowanie, tym lepszy proces. Działania korygujące to działania skierowane na produkty będące w trakcie produkcj.