• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • filing
  piłowanie pilnikiem

  Filing er en sponskjærende bearbeiding hvor vi bruker fil. Det finnes både håndfiler og maskinfiler. Filingen foregår ved at filen føres mot arbeidsstykket. Små egger (kniver) skjærer av materialet. Filing er tidskrevende og blir ikke brukt så mye i dag. Andre bearbeidingsmetoder har overtatt.

  Piłowanie to metoda obróbki skrawaniem przy użyciu pilnika. Istnieją pilniki ręczne i maszynowe. Piłowanie polega na prowadzeniu pilnika po powierzchni obrabianego kawałka materiału. Drobne ostrza skrawają materiał. Piłowanie jest raczej czasochłonne, więc obecnie staje się coraz rzadsze. Zostało zastąpione innymi metodami obróbki.