• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • fast kostnad
  koszty stałe

  Faste kostnader er en del av kostnadene en bedrift har når den produserer en vare. Faste kostnader varierer ikke med antallet enheter som produseres eller selges, med antallet arbeidstimer det tar å produsere varen eller liknende. Husleie, telefon, brannforsikringspremie og renter på lån er eksempler på slike faste kostnader.

  Koszty stałe to koszty, które ponosi przedsiębiorstwo przy produkcji towarów. Koszty stałe są niezależne od ilości wyprodukowanych lub sprzedawanych jednostek, czy liczby poświeconych na produkcję godzin pracy. Przykłady kosztów stałych: opłaty za czynsz, telefon, ubezpieczenie od pożaru, odsetki kredytów.