• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • farlig avfall
  odpady niebezpieczne

  Farlig avfall er avfall som må tas hånd om på en forsvarlig måte. Det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for mennesker og dyr. Forskrifter gir informasjon om hvordan vi skal håndtere farlig avfall. Det skal ikke kastes i returavfallet.

  Odpadami niebezpiecznymi należy zająć się w odpowiedni sposób. Mogą spowodować poważne zanieczyszczenia, stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Rozporządzenie o odpadach informuje nas o właściwym obchodzeniu się z odpadami niebezpiecznymi. Nie należy wyrzucać ich razem ze ze zwykłymi odpadami idącymi do recyklizacji.

  Gjenvinningsstasjoner og farlig avfall
  Alt elektrisk avfall skal samles
  Batterier skal samles