• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • farekilde
  źródło zagrożenia

  Farekilder er mulige farer som kommer frem under en risikoanalyse. De fleste farerkilder er lette å oppdage. Andre er mer skjult. Det er viktig at vi raskt gjør noe med farekildene som oppdages, ellers kan det skje ulykker.

  Źródła zagrożenia to zagrożenia wykryte podczas procedury oceny ryzyka zawodowego. Większość zagrożeń jest widoczna. Niektóre trudniej jest dostrzec. Ważne, by szybko korygować powstałe źródła zagrożenia, bo inaczej może dojść do wypadku.