• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • er-verdi
  wartość rzczywista

  Er-verdien er den virkelige (målte) verdien en har på for eksempel temperatur i en herdeovn eller på målet på et arbeidsstykke. Skal-verdien er derimot den verdien vi ønsker. Forskjellen mellom dem kaller vi avvik.

  Wartość rzeczywista to faktyczna wartość (zmierzona), na przykład temperatury pieca hartowniczego lub wymiarów obrabianego kawałka materiału. Natomiast wartość żądana to wartość zamierzona. Różnica między tymi dwoma wartościami to odchył.

  Når vi kjører bil, er fartsgrensen en skal-verdi. Den virkelige farten er er-verdien. Den viser seg på speedometeret.