• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • elektrolytt
  Elektrolit

  Elektrolytt er en elektrisk ledende væske. Et eksempel er fortynnet svovelsyre som brukes i blybatterier.

  Elektrolit to ciecz zdolna do przewodzenia prądu elektrycznego. Na przykład rozcieńczony kwas siarkowy stosowany w bateriach ołowiowych.

  Blybatteri