• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • elektrisk skjema
  schemat elektryczny

  Et elektrisk skjema er en skjematisk tegning av et elektrisk anlegg eller elektrisk utstyr. Skjemaet beskriver med symboler hvordan det elektriske systemet er oppbygget. Uten skjema er det vanskelig å sette seg inn i hvordan ting fungerer, og hva de enkelte komponentene er for noe.

  Schemat elektryczny to schematyczny rysunek instalacji lub sprzętu elektrycznego. Przedstawia przy pomocy symboli budowę danego systemu elektrycznego. Bez schematów trudno byłoby orientować się w zasadach działania i znaczeniu poszczególnych komponentów.