• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • elektrisk avfall
  opady elektryczne

  Elektrisk avfall (EE-avfall) som mobiltelefoner, TV-er og annet elektrisk og elektronisk utstyr som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, skal ikke blandes med annet avfall, fordi det kan føre til forurensing. Slikt avfall kaller vi også for EE-avfall. Det kan også inneholde stoffer som kan gjenvinnes og være en ressurs. Når du kjøper slike produkter, betaler du en liten avgift. Derfor kan du levere dem kostnadsfritt til miljøstasjoner eller til leverandører som selger slike produkter.

  Odpadów elektrycznych, jak telefony komórkowe, telewizory czy innego rodzaju sprzęt elektroniczny zawierający szkodliwye dla zdrowia i środowiska substancje, nie należy mieszać razem ze zwykłymi odpadami, bo w ten sposób przyczyniamy się do zanieczyszczania środowiska. Tego typu produkty mogą także zawierać składniki nadające się do odzysku, które mogą okazać się pożytecznym surowcem. W cenę takiego produktu wliczona jest już drobna opłata, więc odpady elektroniczne można składać za darmo w specjalnych punktach zbiórki albo zwrócić je do sprzedwacy produktu.

  Alt elektrisk avfall skal samles