• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • elastisk formendring
  odkształcenie plastyczne

  Ved en elastisk formendring går et materiale tilbake til sin opprinnelige form. Det skjer når vi utsetter materialet for en kraft som er innenfor flytegrensen for materialet, og kraften deretter opphører. Dersom vi utsetter materialet for en kraft som er større enn flytegrensen, får det i stedet en plastisk (varig) formendring.

  Przy odkształceniu elastycznym materiał powraca do swojego pierwotnego kształtu. Tak zachowuje się materiał po ustaniu działania siły, która trzymała się w granicach plastyczności. Jeśli poddamy materiał działaniu siły przekraczającej jego granicę plastyczności, to dojdzie do odkształcenia plastycznego (czyli stałego).