• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • eggvinkel
  kąt krawędzi ostrza

  Eggvinkelen er vinkelen på eggen på et skjæreverktøy. For at et skjæreverktøy skal kunne skjære effektiv, må vinklene på verktøyet være riktige. For å kunne skjære i de forskjellige materialene kreves forskjellige vinkler på verktøyet. Øker vi sponvinkelen og frivinkelen, blir eggvinkelen mindre. Mye av varmen fra avsponingen trekker inn gjennom skjæreverktøyet. Bearbeiding av harde materialer krever stor eggvinkel, fordi det utvikles mer varme som må ledes bort. Bløte materialer krever derfor mindre eggvinkel.

  Kąt krawędzi ostrza to kąt ostrza narzędzia skrawającego. Aby narzędzie skrawające pracowało wydajnie, jego krawędzie muszą być takie, jak trzeba. Skrawanie różnego typu materiałów wymaga ostrzy o różnych krawędziach. Jeśli zwiększymy kąt przyłożenia i kąt natarcia, to kąt krawędzi się zmniejszy. Spora część ciepła powstałęgo w wyniku obróbki skrawaniem przenika do narzędzia. Obróbka materiałów twardych wymaga dużego kąta krawędzi, aby przewodzić dużo ciepła. Materiały miękie wymagają ostrza o mniejszym kącie.