• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • egenerklæring
  deklaracja BHP

  En egenerklæring vil si at en bedrift selv må bekrefte at den arbeider systematisk for å oppfylle kravene i HMS-forskriftene (internkontrollforskriftene). I tillegg må den bekrefte at den er lovlig organisert og følger skattereglene. Ved en eventuell arbeidsulykke krever Arbeidstilsynet at de dokumenterer hva de har gjort for å forebygge slike ulykker, og hvem som har ansvaret for dette i bedriften.

  Deklaracja BHP to zakładowa deklaracja systematycznego działania na rzecz BHP, zgodnie z wymagniami zawartymi w rozporządzeniu (rozporządzenie o kontroli wewnętrznej). Deklaruje się także zgodność organizacji przesiębiorstwa z prawem podatkowym i Kodeksem pracy, oraz przestrzeganie praw zawodowych i socjalnych pracowników. W razie wypadku, Arbeidstilsynet wymaga dokumentacji działań podjętych w celu zapobiegania wypadkom, oraz wglądu w listę osób odpowiedzialnych za zakładowe działania na rzecz BHP.