• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • duktilitet
  ciągliwość

  Duktilitet er et utrykk for et materiales formbarhet og evne til å tåle bøying eller annen formendring. Materialer med høy duktilitet tåler godt bøying, mens for eksempel aluminium, som har lav duktilitet, er sprøere og kan knekke.

  Ciągliwość to wyrażenie oznaczające podatność na odkształcanie, określa zdolność materiału do znoszenia wygięć lub innego rodzaju odkształceń. Materiały o wysokiej ciągliwości dobrze znoszą wyginianie, natomaiast materiały o niskiej ciągliwości, jak na przykład aluminium, są bardziej kruche i mogą pęknąć.