• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • dokumentasjon
  dokumentacja

  Dokumentasjon er en bekreftelse på om en prosess er utført i henhold til de krav som er satt på forhånd. Det kan også bety at vi synliggjør, underbygger eller begrunner noe. Det er helt vanlig med krav til dokumentasjon ved kontraktsinngåelser og levering av ferdige produkter.

  Dokumentacja to potwierdzenie zgodności danego procesu z ustalonymi wymaganiami. Dokumentacja to także uwidacznianie, przedstawianie argumentów lub uzasadnianie czegoś. Przy zawieraniu kontraktów lub dostarczaniu gotowych produktów, przyjęte jest stawianie wymagań, co do dokumentacji procesów.