• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • den ideelle gassloven
  prawo gazu doskonałego

  Den ideelle gassloven er sammenhengen mellom trykk, temperatur, volum og stoffmengde i gasser. De vanligste gassene oppfører seg likt ved moderate trykk og temperaturer. Vi sier at disse gassene er «ideelle».

  Prawo gazu doskonałego to zależność między ciśnieniem, temperaturą, objętością i liczbą cząsteczek gazu. Wiele gazów zachowuje się właśnie w ten sposób, przy umiarkowanym ciśnieniu i temperaturze. Nazywamy je gazami doskonałymi.