• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • åndedrettsvern
  sprzęt ochrony układu oddechowego

  Åndedrettsvern er utstyr som beskytter under arbeid der det utvikles støv, gasser eller forskjellige typer damp. Det mest vanlige åndedrettsvernet er masker. Det finnes mange typer masker. Noen beskytter bare for støv, mens andre beskytter bare mot gasser. Noen er kombinerte masker som beskytter både mot støv og gass. Det finnes også masker med friskluftstilførsel. De brukes i trange rom eller der det er mye røyk, for eksempel ved sveising.

  Sprzęt ochrony układu oddechowego to sprzęt, który chroni nas podczas pracy w pyle, w wyziewach gazu i w różnego typu oparach. Najczęściej stosowanym środkiem ochrony są maski. Istnieje wiele rodzajów masek ochronnych. Niektóre chronią tylko od pyłu, inne tylko od gazów. W sprzedaży dostęne są także maski uniwersalne, chroniące zarówno od pyłów, jak i od gazów. Istnieją także maski z dostępem świeżego powietrza. Stosowane są w ciasnych, zadymionych pomieszczeniach, na przykład podczas spawania.

  Støvmaske
  Sveisere med frisklufttilførsel