• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • Y-kobling
  połączenie Y

  Y-kobling – eller stjernekobling – er en metode for å koble elektromotorer. Den andre metoden er D-kobling. Startstrømmen for motor er ganske stor, 10 til 20 ganger driftsstrømmen. Store motorer kan derfor ha begge typer viklinger for begge typene. Vi starter med Y-kobling og slår med en vender motoren over på D-kobling.

  Połączenie Y – albo połączenie w gwiazdę – to sposób łączenia silników elektrycznych. Druga metoda to połącznie D. Natężenie prądu zapłonowego silników jest raczej duże, 10 – 20 razy większe od prądu zasilającego. Bywa, że większe silniki mają oba rodzaje uzwojeń. Zapalamy silnik z ustawieniem na Y, a potem przełączamy go na połączenie D.