• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • volumstrømregulert tilkobling
  połączenie z regulowanym przepływem objętościowym

  Volumstrømregulert tilkobling er en hastighetsregulert tilkobling som brukes i pneumatiske anlegg. Til det bruker vi strupeventiler eller stupe/tilbakeslagsventiler. Vi kan strupe både i en retning og i begge retningene. Vi kan også regulere hastigheten på stempelet i hver retning.

  Połączenie z regulowanym przepływem objętościowym to połączenie stosowane w aparaturze pneumatycznej, w celu regulacji prędkości. Regulacja odbywa się przy pomocy przepustnicy lub zaworu zwrotno-przepustowego. Możemy w ten sposób dławić przepływ w jenym lub w obu kierunkach. Możliwa jest także regulacja tempa pracy tłoku, w obu kierunkach.