• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • virkningsgrad
  stopień sprawności

  Virkningsgraden er et mål på hvor mye en maskin utnytter av den energien den blir tilført. Graden av energitap i forskjellige maskiner varierer. I en elektromotor ligger tapet på 5–10 %, noe som betyr at 90–95 % av energien blir utnyttet. Da har motoren en virkningsgrad på 0,9 til 0,95. En dieselmotor har en virkningsgrad på ca. 0,4 og en dampmotor på 0,12.

  Stopień sprawności to wielkość określająca stopień, w jakim dana maszyna wykorzystuje dostarczoną jej energię. Stopeń utraty energii będzie różny dla różnych maszyn. Straty energii w silnikach elektrycznych to od 5 do 10%. To znaczy, że wykorzystywane jest od 90 do 95% energii. Czyli, że stopień sprawności silnika to 0,9 - 0,95. Stopień sprawności silnika dieslowego to 0,4, a silnika parowego 0,12.