• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • vinkelkontaktkulelager
  kątowe łożysko kulkowe

  Et vinkelkontaktkulelager er et kulelager som er konstruert for kombinerte belastninger, både aksialt og radialt. Vinkelkontaktkulelager kan være både enradet og toradet. Enradede vinkelkontaktlagre må monteres parvis. De har lite slark og styrer akselen nøyaktig.

  Kątowe łożysko kulkowe to łożysko skonstruowane tak, by mogło znosić różnorakie obciężenia, zarówno osiowe, jak i radialne. Istnieją jednorzędowe i dwurzędowe łożyska kątowe. Łożyska jednorzędowe należy montować parami. Nie mają luzu, więc kierują wałkiem z dużą dokładnością.

  Vinkelkontaktlager  © SKF
   ©