• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • verneutstyr
  sprzęt ochronny

  Verneutstyr er det utstyret som skal beskytte helsen vår når vi arbeider. Vi skiller mellom personlig verneutstyr og verneutstyr som er tilgjengelig for alle. Arbeidsgiveren skal sørge for opplæring i hvordan utstyret skal brukes.

  Sprzęt ochronny to sprzęt, który chroni nasze zdrowie podczas pracy. Rozróżniamy sprzęt ochrony osobistej i powszechny sprzęt ochronny. Pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikom instruktażu stosowania sprzętu ochronnego.

  Bruk riktig verneutstyr ved lakkering!