VIKTIG! TIP-ordboka er under avvikling og vil ikke være tilgjengelig etter 30.04.2021.

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • verneombud
  rzecznik ds. BHP

  Verneombudet er de ansattes representant i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Vedkommende er valgt av arbeidstakerne. Verneombudets oppgaver er blant annet å passe på at maskiner og annet utstyr ikke utsetter arbeidstakerne for fare. Verneombudet skal også påse at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på en helsemessig forsvarlig måte.

  Rzecznik do spraw BHP jest przedstawicielem pracowników w zakładowej komisji ds. spraw środowiska pracy (AMU). Rzecznik jest wybierany spośród grona pracowników. Zadaniem rzecznika jest dbanie o ty, by maszyny i inny sprzęt nie narażały pracowników na niebezpieczeństwo. Ma także dbać o to, by praca przebiegała zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, bez ryzyka dla zdrowia pracowników.