• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • vedlikehold
  konserwacja

  Vedlikehold er nødvendig service og reparasjoner på maskiner og utstyr. Uten vedlikehold vil de stoppe opp eller fungere dårlig. Hvor ofte maskiner/utstyr skal ha service, går fram av instruksjonene fra leverandøren. Det beste er å være i forkant, før maskinen får stopp. Operatøren som bruker maskinen, kan se etter og rette småting. Det kaller vi forebyggende vedlikehold. Det er vanlig er å etterse maskinene før start, under drift, ved arbeidsdagens slutt og ved ukeslutt.

  Konserwacja to niezbędny serwis i reparacje maszyn i osprzętu. Bez konserwacji maszyny się popsują, albo będą źle chodzić. Częstotliwość wymaganych prac konserwacyjnych podana jest w instruktażu producenta. Najlepiej jest podejmować tego typu działania na bieżąco, zanim dojdzie do awarii. Operator maszyny może sam przeprowadzać kontrole i dokonwywać drobnych repracji. Przyjęte jest, że przeglądu maszyny dokonuje się przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywania pracy, a także pod koniec dnia i tygodnia pracy.