• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • varmt arbeid
  praca na gorąco

  Varmt arbeid er arbeid som utføres med åpen ild, for eksempel sveising. Før vi begynner, må vi gjøre noen forberedelser. Vi må rydde unna brennbart materiale som papir o.l., og sørge for at slukningsutstyr er til stede. Skal vi utføre varmt arbeid (sveise) i rom som ikke godkjent for det, skal det innhentes tillatelse før arbeidet kan utføres.

  Praca na gorąco to praca wykonywana przy otwartym ogniu, na przykład spawanie. Przed rozpoczęciem takich prac, powinniśmy wszystko starannie przygotować. Należy usunąć materiały łatwopalne, na przykład papier itp, oraz zadbać o dostępność sprzętu gaśniczego. Jeśli mamy wykonywać prace na gorąco (spawanie) w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone, musimy najpierw uzyskać zezwolenie.