• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • vakuum
  próżnia

  Vakuum er det samme som undertrykk. Alt trykk som er lavere enn atmosfæretrykket (normaltrykket), kaller vi vakuum eller undertrykk. Absolutt vakuum betyr at trykket er lik null.

  Próżnia to to samo, co podciśnienie. Każde ciśnienie niższe od ciśnienia atmosferycznego (ciśnienie normalne) nazywamy próżnią, lub podciśnieniem. Próżnia absolutna oznacza ciśnienie zerowe.