• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • utgift
  wydatek

  Utgifter er det vi betaler for materialer, transport og andre varer og tjenester som vi anskaffer til produksjonen. Alle utgifter fører med seg en betalingsforpliktelse. Utgiften oppstår i prinsippet på anskaffelsestidspunktet eller reelt når fakturaen forfaller. Utgifter må ikke forveksles med kostnader. Kostnader oppstår i forbindelse med at materialene forbrukes, ikke innkjøpes.

  Wydatek to cena, którą płacimy za materiały, transport oraz inne towary i usługi niezbędne do produkcji. Wydatki stwarzają zobowiązania finansowe. W zasadzie wydatek powstaje w momencie zakupu, ale w rzeczywistości materializuje się z dniem upływu terminu zapłaty faktury. Wydatków nie należy mylić z kosztami. Koszty powstają w związku z zużyciem materiałów, a nie w chwili zakupu.