• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • usann størrelse
  wymiar niezgodny z podziałką

  En usann størrelse er brukt i tegning om mål som står på tegningen, som ikke stemmer med målestokken. De målene er det satt en strek under. Årsaken kan være at det ikke er plass på tegningen, eller at målene har blitt forandret.

  Wymiar niezgodny z podziałką to określenie z dziedziny rysunku technicznego, stosowane wobec wymiarów niezgodnych z podziałką rysunku. Te wymiary należy podkreślić. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być na przykład brak miejsca na arkuszu lub dokonane zmiany wymiarów.