• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • universalfresemaskin
  frezarka uniwersalna

  En universalfresemaskin er en fresemaskin som kan utføre både horisontalfresing og vertikalfresing. Ved vertikalfresing monterer vi på et vertikalhode. Ved horisontalfresing monteres fresen på en fresedor som står direkte i fresespindelen.

  Frezarka uniwersalna to frezarka do frezowania poziomego i pionowego. Do frezowania pionowego zakładamy głowicę pionową. Przy frezowaniu poziomym frez zakładamy na trzpień, przymocowany bezpośrednio do wrzeciona frezarki.