• Bokmål
  • Nynorsk
  • Polsk
  • Litauisk
  • Ingen
  • tverrkileforbindelse
    poprzeczne połączenie klinowe

    En tverrkileforbindelse er en forbindelse der kilen står på tvers av akselretningen. De har til oppgave å overføre roterende bevegelse eller rettlinjet bevegelse. De mest brukte tverrkilene er koniske pinner, sylindriske pinner, riflepinner og spennhylser.

    Poprzeczne połączenia klinowe to połączenia, którym klin ustawiony jest w poprzek kierunku osi wałka. Ich zadaniem jest przenoszenie ruchu obrotowego lub ruchu prostego. Najczęściej stosowane kliny poprzczne to drążki stożkowe, drążki walcowe, drążki faliste i tuleje zaciskowe.