• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • tverrfaglig
  interdyscyplinarność

  Tverrfaglig vil si noe som omfatter flere fag eller som går på tvers av ulike faggrenser. Fagarbeidere må ha kunnskap om flere sider av faget de er utdannet i, og beslektede fag. Slike sider kan være transportprosedyrer, kontrollprosedyrer, lagerprosedyrer og nasjonale og internasjonale standarder.

  Interdyscyplinarność to obejmowanie wielu profesji lub przekraczanie granic między poszczególnymi zawodami. Pracownicy wykwalifikowani powinni mieć znajomość rozmiaitych dyscyplin swojego zawodu, oraz zawodów pokrewnych. Na przykład: procedury transportu i kontroli, procedury magazynowania towarów oraz normy krajowe i międzynarodowe.