• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • tungmetall
  metal ciężki

  Tungmetaller er metaller med en tetthet på over 5 kg/dm3. De mest brukte tungmetallene er kobber, bly, kvikksølv, kadmium, krom og nikkel. Arbeid med tungmetaller kan føre til at vi utvikler helseskader. Tungmetaller må derfor behandles med forsiktighet og skal leveres i retur som spesialavfall.

  Metale ciężkie to metale o gęstości powyżej 5kg/dm3. Najczęściej spotykane metale ciężkie to miedź, ołów, rtęć, kadm, chrom i nikiel. Praca przy metalach ciężkich bywa szkodliwa dla zdrowia. Dlatego należy ostrożnie obchodzić się z metalami ciężkimi, zużyte metale oddajemy do specjalnego punktu zbiórki, jako odpady szczególnie szkodliwe.